Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Викладачі кафедри

Фокін А. А.
Василькевич О. І.
Клімко Ю. Є.
Кушко А. О.
Бутова К. Д.
Родіонов В. М.
Гайдай О. В.
Левандовський І. А.
Шамота Т. В.
Гунченко П. О.
Кощій І. В.
Роженко О. Б.
Зарудницький Є. В.
Приходько Р. В.

Бутова Катерина Дмитрівна

Особиста сторінка викладача

доцент; Секретар ДЕК; к.х.н.

Бутова К. Д.
e-mail:
Читає курси:
1. Іноваційні хімічні технології органічних матеріалів. Частина
2. Отримання та дослідження властивостей органічних матеріалів (магістри проф.)
3.Прикладна хімія,3.Прикладна хімія .Курсова робота) - (бакалаври)
4.Теоретичні основи багатотонажних виробництв (бакалаври)
Сфера наукових інтересів:
Хімія каркасних сполук, функціоналізація алканів, хімія ілідів, координаційна хімія заліза, кобальту та нікелю. Хімія пестицидів.
Список публікацій:

Books and Book Chapters

 1.       Реакційні інтермедіати в органічному синтезі. Підручник для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», за освітньо-професійною програмою: Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів / КПІ ім. Ігоря Сікорського [Електронний ресурс] ; уклад.: А.А.Фокін, К.Д.Бутова – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 145 с.
 2.       Магістерська дисертація:  Організація, вимоги до структури, змісту та оформлення: навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», за освітньо-професійною програмою: Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів / КПІ ім. Ігоря Сікорського [Електронний ресурс]; уклад.О. Е. Чигиринець,  К.Д.Бутова, Т. М. Пилипенко, Л. А. Хрокало, В. І. Воробйова, В. Г. Єфімова. – Київ : КПІ  ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 37 с.
 3.       Інноваційні хімічні технології органічних матеріалів. Частина 2. Отримання та дослідження властивостей органічних матеріалів   .Спектральні методи дослідження.  Навчальний посібник для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», за освітньо-професійною програмою: Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів / КПІ ім. Ігоря Сікорського [Електронний ресурс] ; уклад.: К.Д.Бутова , В.М.Родіонов  – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 103 с.
 4.       Прикладна хімія. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. Спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології органічних речовин» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Бутова К.Д, Жук Т.С., – Електронні текстові дані (1 файл: 819,96 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 55с.
 5.       Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та ДКР з дисципліни  «Прикладна хімія» / Укладач:  доцент каф.ОХ та ТОР    Бутова К.Д.  – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 60 с

 

Articles in peer-review journals

 

 1.       K.D. Butova, V. V. Bahonsky, R. I. Yurchenko, S.A. Butov, M.M. Moroz, A.A.  Fokin. P-stereogenic diamondoid phosphines.  Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry.–№3(71),2020.
 2.       Becker, J.; Zhyhadlo, Y. Y.; Butova, E. D.; Fokin, A. A.; Schreiner,P. R.; Ferster, M.; Holthausen, M. C.; Specht, P.; Schindler, S. Aerobic aliphatic hydroxylation reactions by copper complexes: A simple clip‐and‐cleave concept. Chem. Eur. J. 2018, 24, 15543-15549. This work is featured: Cover picture of the Chemisrty - a European Journal, 2108, issue 24.
 3.       Moncea O.; Gunawan, M. A.; Poinsot,D.; Cattey. H.;Becker,J.;Yurchenko,R. I.; Butova,E. D.; Hausmann,H.; Šekutor,M.; Fokin, A. A.; Hierso,J.-C.; Schreiner, P. R. Defying stereotypes with nanodiamonds: Stable primary diamondoid phosphines,  J. Org. Chem. 2016, 81, 8759−8769.
 4.       Randel, J. C.; Niestemski, F. C.; Botello-Mendez, A. R.; Mar, W.; Ndabashimiye, G.; Melinte, S.; Dahl, J. E. P.; Carlson R. M. K.; Butova, E. D.; Fokin, A. A.; Schreiner, P. R.; Charlier, J.-C.; Manoharan, H. C. Unconventional molecule-resolved current rectification in diamondoid fullerene hybrids. Nature Comm. 2014, 5, 4877 (6 p)
 5.   Barabash, A. V.; Butova, E. D.; Kanyuk, I. M.; Schreiner, P. R.; Fokin, A. A. Beyond the Corey reaction II: Dimethylenation of sterically congested ketones J. Org. Chem. 2014, 79, 10669-10673. ACS Editor’s Choice, 01.10.2014.
 6.   Barabash, A. V.; Didukh, N. A.; Kibal’nyi, N. A.; Butova, E. D.; Schreiner, P. R.; Fokin, A. A. Unusual aerobic oxidation of sterically hindered 1-diamanty methyl ketone. Russ. J. Org. Chem. 2014, 50, 1690–1691.
 7.   Barabash, A. V, Huu N.N., Butova, E. D., Fokin, A. A "PREPARATIVE SYNTHESIS OF VINYL DIAMONDOIDS" Synthetic Communications 1, 43: р.1–6, 2013

https://scholar.google.de/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Xwx_UMUAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=Xwx_UMUAAAAJ:PoWvk5oyLR8C