Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

 

 Хіміко-технологічний факультет КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує на День відкритих дверей! 12 квітня о 16:00

Реєстрація: https://forms.gle/Tffs3UwKpUax9LAC7

 

Інформація про кафедру

Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин - один з найстаріших підрозділів Київського політехнічного інституту. Кафедра заснована у 1898 році. Серед організаторів її були відомі вчені - проф. Коновалов М.І., проф. Шапошніков В.Г., проф. Реформатський С.М., проф. Прилєжаєв М.О. та інші. Кафедру органічної хімії та технології органічних речовин очолює її випускник доктор хімічних наук, професор Фокін Андрій Артурович.


Описание: 1 Organic Chemistry HelpКафедра готує бакалаврів та магістрів з хімічної технології та інженерії, а також інженерів-технологів з хімічної технології органічних речовин.

Випускники кафедри здобувають високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього, гуманітарно-економічного та природничо-наукового циклів, а також спеціалізованих фахових циклів, що відповідає сучасному міжнародному рівню. Зокрема, студенти одержують спеціальні фахові знання з таких дисциплін: загальна хімічна технологія, процеси й апарати хімічних виробництв, технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу, оснащення й основи проектування заводів органічного синтезу, теоретична основа органічного синтезу – механізми, кінетика і термодинаміка органічних реакцій, фізичні методи розділення й ідентифікації органічних сполук.

 Високий рівень підготовки фахівців забезпечується наявністю необхідної учбової матеріально-технічної бази. У ході 

Описание: PA224472вивчення хімічних, інженерних і спеціальних дисциплін студенти виконують великий об'єм лабораторних робіт, тому випускники кафедри набувають стійких навиків проведення хімічного експерименту.  Переважна більшість студентів беруть участь у науково-дослідній роботі під керівництвом висококваліфікованих працівників кафедри і провідних учених НАН України. Описание: PA214324

Кафедра має тісні зв'язки з багатьма промисловими та науково-дослідними підприємствами галузі, на яких студенти проходять технологічну та переддипломну практику. Кафедра підтримує тісні творчі зв'язки з Інститутом органічної хімії НАН України, Інститутом біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України, Фізико-хімічним інститутом НАН України, Інститутом природних ресурсів Міннесотського університету (США), Університетом Джорджії (США), Університетом Гіссена (Німеччина), Університетом Ле-Мана (Франція) і виконує спільні науково-дослідні роботи.Описание: PA214271

Ґрунтовна хімічна підготовка дозволяє випускникам кафедри з успіхом продовжувати навчання в аспірантурі при кафедрі й у наукових установах НАН України і далекого зарубіжжя (США, ФРН, Англія, Канада), а також працювати викладачами у вищих навчальних закладах. Багатогранна хімічна і хіміко-технологічна підготовка дозволяє випускникам легко адаптуватися до споріднених виробництв і підприємств, наприклад, нафтопереробних заводів, заводів по виробництву мастильних матеріалів і присадок до палив тощо.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Матеріально-технічне забезпечення Кафедри

ЗАРУБІЖНЕ ПАРТНЕРТСТВО НА КАФЕДРІ