Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

 

Навчальна робота на кафедрі ОХ та ТОР

На кафедрі органічної хімії та технології органічних речовин (ОХ та ТОР) організація навчального процесу грунтується на основі освітньо - кваліфікаційної характеристики (ОКХ), яка визначає галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників вищого навчального закладу з спеціальності «Хімічні технології органічних речовин» напряму підготовки 161 «Хімічна технологія та інженерія» та освітньо-професійних програмах (ОПП) для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврів, спеціалістів та магістрів затверджених у 2019 р., а також „Положення про організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ” та інших нормативних документах.
Освітньо – професійна програма (ОПП) бакалаврів включає 122 кредити нормативної частини та 118 кредитів варіативної частини підготовки студентів. Для підвищення рівня підготовки спеціалістів в НТУУ «КПІ» загальна кількість годин для підготовки бакалаврів збільшена до 249 кредитів. На основі вищенаведених документів на кафедрі ОХ та ТОР складені навчальні плани підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а робочі навчальні плани складаються на основі навчальних планів і мають перехідний характер.

Ознайомитися з навчальними планами можна в системі Електронного Кампусу НТУУ "КПІ"

А також за посиланням:

Навчальні плани передбачають грунтовну підготовку з загальнохімичних, загальнонаукових, загальноінженерних дисциплін, а також інженерно-хімічних і спеціальних дисциплін: загальна хімічна технологія, процеси й апарати хімічних виробництв, технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу, оснащення й основи проектування заводів органічного синтезу, теоретична основа органічного синтезу - механізми, кінетика і термодинаміка органічних реакцій, фізичні методи розділення й ідентифікації органічних сполук) і економічних дисциплін: основи економічних теорій, економіка й організація хімічних виробництв. У ході вивчення хімічних, інженерних і спеціальних дисциплін студенти виконують великий об'єм лабораторних робіт, так що випускники кафедри набувають міцні навики проведення хімічного експерименту. Переважна більшість студентів беруть участь у науково-дослідній роботі під керівництвом висококваліфікованих працівників кафедри і провідних учених НАН України. Викладачі кафедри читають ряд спецкурсів, зміст яких базується досягненнях органічної хімії та технології органічних речовин і змінюються щорічно згідно сучасному стану науки та технології. Серед ключових спецкурсів слід відмітити:

1. Стереохімія органічних сполук.

2. Кінетика і термодинаміка органічних сполук.

3. Теорія процесів органічного синтезу.

4. Хімічний та хроматографічний аналіз органічних сполук.

5. Спектральні методи дослідження органічних сполук.

6. Сучасні проблеми органічної хімії (хімія поліциклічних і каркасних сполук, реакціноздатні інтермедіати в органічної хімії).

7. Принципи сучасного органічного синтезу.

8. Теорія хіміко-технологічних процесів.

9. Спецрозділи органічного синтезу (реагенти та каталізатори на основі перехідних металів).

10. Спецрозділи органічної хімії.

11. Планування хімічного експерименту.

12. Перспективні процеси органічного синтезу.

13. Устаткування та проектування процесів органічного синтезу.

14. Методи експерименту.

15. Комп'ютерна хімія.