Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин


Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин виконує підготовку студентів за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія".
За програмами Бакалавра, Магістра та PhD (Доктор філософії)

На першому рівні – бакалаврському – підготовка здійснюється за освітньою програмою “Хімічні технології органічних речовин”.
На другому рівні – магістерському – підготовка здійснюється за освітньою програмою Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів"
 

Перелік документів для вступу у КПІ ім. Ігоря Сікорського, строки прийому, розклад роботи приймальної комісії та іншу інформацію можна знайти на сайті Приймальної комісії НТУУ "КПІ ім Ігоря Сікорського"

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

На кафедрі ОХ та ТОР, як і на факультеті, проводяться Дні відкритих дверей для підготовки молоді до вступу за напрямами підготовки та програмами професійного спрямування, ознайомлення з умовами навчання, викладацьким складом кафедри. На факультеті з довузівської підготовки абітурієнти прослуховують курс з хімії та отримують додаткові бали при зарахуванні до КПІ ім. Ігоря Сікорського на Хіміко-технологічний факультет.

Високий рівень підготовки фахівців забезпечується наявністю необхідної учбової матеріально-технічної бази. У ході вивчення хімічних, інженерних і спеціальних дисциплін студенти виконують великий об'єм лабораторних робіт, тому випускники кафедри набувають стійких навиків проведення хімічного експерименту.  Переважна більшість студентів беруть участь у науково-дослідній роботі під керівництвом висококваліфікованих працівників кафедри і провідних учених НАН України.

Підготовка фахівця з даної спеціальності передбачає формування певних професійних компетенцій, що включають знання і вміння з управління технологічними процесами виробництва і переробки органічних речовин та тонкого органічного синтезу;  проектування технологічних процесів і установок виробництва і переробки органічних речовин і матеріалів; організації виробництва та переробки органічних речовин і матеріалів, а також керівництву всім комплексом виробничих робіт на підприємствах і в структурних підрозділах відповідного профілю; розроблення та оформлення нормативних документів організації та ведення виробничих хіміко-технологічних процесів; планування, організації та забезпечення професійної діяльності на підприємствах хімічного профілю та ін.

 Об'єктами професійної діяльності фахівця є процеси нафтопереробки, основного органічного і нафтохімічного синтезу, виробництво лакофарбових, полімерних матеріалів, хімічних волокон, волокнистих матеріалів.

Випускники працюють у провідних українських та світових компаніях, серед яких «ALT Europe Group», ПАТ «Макрохім», ТОВ «Хімлаборреактив», «Укроргсинтез».