Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Вступ нв ОП Магістр "Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів" в 2023 році

Офіційна інформація про вступ до магістратури - на сайті приймальної комісії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ТА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОГО СТУПЕНЯ (ОСВІТНЬОКВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ) ОСВІТИ

Відповідальна за прийом у 2023 р: Літинська Марта Ігорівна (телеграм +4748659964, ел. пошта: m.litynska-2017@kpi.ua). Телефон гарячої лінії +380973298852

Основні етапи вступної кампанії в магістратуру у 2023 р.:

  • Реєстрація заяв на участь в єдиному вступному іспиті (ЄВІ): 08 травня - 31 травня
  • Основна сесія ЄВІ: 26 червня - 18 липня
  • Проведення співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів: 17 липня - 28 липня
  • Реєстрація заяв вступників для участі у конкурсному відборі:  31 липня - 21 серпня 18:00
  • Проведення фахових іспитів на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 31 липня - 14 серпня 18:00
  • Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням: не пізніше 26 серпня
  • Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення: до 29 серпня 18:00
  • Зарахування вступників за державним замовленням: 31 серпня
  • Виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб: 30 серпня - 29 вересня 17:00
  • Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 30 вересня

 Для вступу за державним замовленням потрібно:

1. Cкласти ЄВІ та фахове вступне випробування

2. Подати мотиваційний лист.

Для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – подати до розгляду мотиваційний лист

 Вартість одного року навчання 29 900 грн (денна форма) 19900 грн (заочна форма)

 DownloadПрограма комплексного фахового випробування для вступу на на освітньо-наукову програму підготовки магістра «Хімічні технології та інженерія»

 DownloadПрограма комплексного фахового випробування для вступу на на освітньо-професійну програму підготовки магістра «Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів»

 

 Перелік документів, що подаються із заявою на вступ

 

Питання та відповіді щодо вступу до магістратури

Офіційні документи приймальної комісії

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2023 році

 

Освітньо-професійна програма Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів

Освітньо-наукова програма Хімічні технології та інженерія

Високий рівень підготовки фахівців забезпечується наявністю необхідної учбової матеріально-технічної бази. У ході вивчення хімічних, інженерних і спеціальних дисциплін студенти виконують великий об'єм лабораторних робіт, тому випускники кафедри набувають стійких навиків проведення хімічного експерименту.  Переважна більшість студентів беруть участь у науково-дослідній роботі під керівництвом висококваліфікованих працівників кафедри і провідних учених НАН України.

Підготовка фахівця з даної спеціальності передбачає формування певних професійних компетенцій, що включають знання і вміння з управління технологічними процесами виробництва і переробки органічних речовин та тонкого органічного синтезу;  проектування технологічних процесів і установок виробництва і переробки органічних речовин і матеріалів; організації виробництва та переробки органічних речовин і матеріалів, а також керівництву всім комплексом виробничих робіт на підприємствах і в структурних підрозділах відповідного профілю; розроблення та оформлення нормативних документів організації та ведення виробничих хіміко-технологічних процесів; планування, організації та забезпечення професійної діяльності на підприємствах хімічного профілю та ін.

 Об'єктами професійної діяльності фахівця є процеси нафтопереробки, основного органічного і нафтохімічного синтезу, виробництво лакофарбових, полімерних матеріалів, хімічних волокон, волокнистих матеріалів.

Випускники працюють у провідних українських та світових компаніях, серед яких «ALT Europe Group», ПАТ «Макрохім», ТОВ «Хімлаборреактив», «Укроргсинтез».

 

 З іншою важливою інформацію, що стосується вступу до магістратури та складання вступних іспитів можна знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського – https://pk.kpi.ua/entry-5-course/