Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Матеріально-технічне забезпечення підготовки фахівців

Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин розташовується у 22 приміщеннях загальною площею 1295,1 м2 у 4 корпусі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», з них:

навчальних приміщень 13 загальною площею 860,3 м2, в тому числі: навчальних лабораторій 8 загальною площею 660,5 м2, кількість місць 84; кафедральних аудиторій 1 загальною площею 44,1 м2, кількість місць 28; кабінетів курсового та дипломного проектування 1, загальною площею 45,1 м2, кількість місць 20;

наукових приміщень 1, загальною площею 19,2 м2;

адміністративних приміщень 5 загальною площею 96,4м2.

Навчальні аудиторії кафедри призначені для проведення лабораторних робіт, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін, які викладаються на кафедрі, а також для виконання студентами курсових, магістерських та дипломних робіт, підготовки наукових доповідей, статей та рефератів. Приміщення відповідають вимогам техніки безпеки та забезпечують умови життєдіяльності щодо освітлення, теплового та повітряного режиму, проведення технологічних процесів у спеціалізованих лабораторіях тощо. Режими роботи навчального устаткування та обладнання відповідають нормативам.

Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечений робочими місцями, які оснащені комп’ютерами з виходом до мережі Інтернет. Працює електронна пошта, послугами якої користуються всі викладачі та аспіранти кафедри. У розпорядженні кафедри є копіювальні апарати, сканери, мультимедійні проектори, які використовують у навчальній, методичній, науковій діяльності її студентів та викладачів.

Матеріально-технічне забезпечення визначається переліком показників, наведеним у табл. 4.1 та 4.2 станом на початок року акредитації.


 

Матеріально-технічна база кафедри

  

№ з/п

Показники

Значення показників

 

Навчальна площа на одного студента денної форми навчання (по університету в цілому), кв.м

17.8

 

Навчальна площа, що закріплена за кафедрою, кв.м

860.3

 

Кількість приміщень / загальна кількість місць:

 

   - аудиторій

1/25

   - спеціалізованих лабораторій

6/25-30

   - комп'ютерних класів

-

   - методичних кабінетів

-

   - читальних залів

1/6-8

   - класів курсового та дипломного проектування

1/15-20

 

Наявність: - кафедральної локальної комп'ютерної мережі

+

                   - виходу до Internet, Wi-Fi

+

 

Кількість комп'ютерів

15+сервер

   -  з них сучасних (типу "Pentium")

15

 

Кількість комп’ютерних місць на 100 студентів

14

 

Середня кількість студентів денної форми навчання, яка припадає на одне місце в читальних залах НТБ університету

14.3

 

Середня кількість томів навчальної літератури, яка припадає на одного студента денної форми навчання

70

 

Забезпеченість лабораторним обладнанням, у % від потреби

100

 

Використання коштів за платні послуги на навчальний процес (придбання навчального обладнання, літератури тощо), %

-

 

Можливість використання матеріально-технічної бази зовнішніх організацій (НДІ, підприємств, установ тощо)

ІОХ, ІБОНХ, Укрнафтохімпроект, університет Юстуса-Лібіха, Єнамін

 

Забезпеченість гуртожитком іногородніх студентів, %

100%

 

Наявність пунктів харчування

+

 

Наявність спортивного залу

+

 

Наявність стадіону або спортивного майданчика

+

 

Перелік лабораторій та спеціалізованих кабінетів кафедри

 

№ з/п

Назва лабораторій, спеціалізованих кабінетів, площа

Назва дисципліни за навчальним планом

Наявне технічне забезпечення (обладнання)

1

2

3

4

 

Лабораторія органічного синтезу (№123-4), 238,4 м2

Принципи сучасного органічного синтезу-1, Принципи сучасного органічного синтезу-2, Методи експерименту в органічному синтезі – 1, Методи експерименту в органічному синтезі – 2, Кінетика і термодинаміка процесів основного органічного та нафтохімічного синтезу, Перспективні процеси важкого органічного синтезу, Теорія хімічних процесів органічного синтезу

Ваги аналітичні електронні Scout Pro - 1 шт.

Ваги аналітичні електронні Axis AD 3000 - 1 шт.

Магнітна мішалка IKA RH basic 2  - 12 шт.

Аквадистилятор електричний ДЕ-10-1шт.

Вакуумна установка - 1 шт.

Роторний випарювач RV 05 basic 1-B - 3 шт

Роторний випарювач RVO-64- 2 шт.

Піч муфельна - 1 шт.

Сушильна шафа СНОЛ - 2 шт.

Установка компресорна УК-40-2М - 1 шт.

Реактор високого тиску РВД 2-250 - 1 шт.

Колбонагрівач - 3 шт.

Ртутна лампа високого тиску з водяним охолодженням - 2 шт.

Морозильна камера ARDO - 1 шт.

Мішалка механічна - 2 шт.

Хроматограф Цвет 500 М - 1 шт.

Ваги ВЛКТ 500 М - 1 шт.

Ваги Nagema owa labor 34.012 - 1 шт.

рН-метр 150 - 1 шт.

Озонатор - 1 шт.

Система створення вакууму "Водолей" - 1 шт.

 

Кабінет курсового та дипломного проектування (№123-4), 45,1 м2

Дипломне проектування: консультування та захист

Мультімедійний проектор Acer PD 725 p - 1 шт.

Ноутбук - 1 шт,

Екран - 1 шт.

Проектор МЗ 2000-12 - 1 шт.

 

 

Склодувна майстерня (№124-4), 18,7 м2

Наукові дослідження з вибраної теми - 2. Поглибленні дослідження

Газовий пальник - 1 шт.

Установка компресорна УК-40-2М - 1 шт.

 

 

Учбова лабораторія (№126-4), 42,1 м2

Устаткування галузі та основи проектування -1, Устаткування галузі та основи проектування -2

Дистилятор ДЕ-4-2 - 1 шт.

Роторний випарювач  RVO-64- 1 шт.

Роторний випарювач UP-1M - 1 шт.

Магнітна мішалка IKA RH basic 2  - 4 шт.

Сушильна шафа СНОЛ - 1 шт.

Вакуумна сушильна шафа SPT-200 - 1 шт.

Мішалка механічна - 3 шт.

Роторний випарювач BUCHI R-210 - 1 шт.

Система створення вакууму "Водолей" - 1 шт.

 

Лабораторія ПМР (№127-4), 38,5 м2

Підготовка магістерської дисертації, підготовка дипломного проекту (роботи),

Наукові дослідження з вибраної теми, Спектральні методи дослідження органічних сполук, Основи методів експерименту органічної хімії

ЯМР-спектрометр JEOL - 1 шт.

Ваги МВА 03 - 1 шт.

Компресорна установка - 1 шт.

Столік Боетіуса - 1 шт.

Спектрофотометр Specord 75 IR - 1 шт.

Прес гідравлічний DP 36 - 1 шт.

Ваги аналітичні - 1 шт.

 

Лабораторія НДЧ (№131-4), 30,2 м2

Науково-дослідна практика, Наукові дослідження з вибраної теми - 2. Поглибленні дослідження, Переддипломна практика, Технологічна практика, Теорія хіміко-технологічних процесів

Магнітна мішалка IKA RH basic 2  - 2 шт.

Колбонагрівач - 1 шт.

Роторний випарювач  RVO-64- 1 шт. 

 

Лабораторія рідинної хроматографії (№232-4),

19,6 м2

Спектральні методи дослідження органічних сполук, Хімічний та хроматографічний аналіз органічних сполук

Термостат - 1 шт.

Рідинний хроматограф - 1 шт.

 

 

 

Лабораторія газорідинної хроматографії (№233-4), 19,2 м2

Спектральні методи дослідження органічних сполук, Хімічний та хроматографічний аналіз органічних сполук

Газовий хроматограф Shimadzu GC-14B - 1 шт.

Газо-рідинний хроматограф з масс-детектором GC/MS 5890/5971 - 1 шт.

Автоматичний поляриметр Polamat-A - 1 шт.

Спектрофотометр Beckman DU-8B - 1 шт.

 

Лабораторія НДЧ (№234-4), 43,4 м2

Науково-дослідна практика, Наукові дослідження з вибраної теми - 2. Поглибленні дослідження, Теорія хіміко-технологічних процесів

Реактор високого тиску TLA-30 - 1 шт.

Магнітна мішалка IKA RH basic 2  - 3 шт.

Роторний випарювач RV 05 basic 1-B - 1 шт.

 

Лабораторія органічної хімії (№239-4), 237,4 м2

Хімія і технологія органічних речовин-1, Хімія і технологія органічних речовин-2, Планування експерименту в хімії, Сучасні проблеми органічної хімії, Хімія гетероциклічних сполук -1, Хімія гетероциклічних сполук -2, Прикладна хімія 1. Номенклатура та основні класи органічних сполук. Біологічна активність та використання, Прикладна хімія 2. Основи методів експерименту органічної хімії, Органічна  хімія 1. Ациклічні сполуки, Органічна  хімія 2. Циклічні сполуки, Симетрія у хімії, Спецрозділи органічної хімії, Стереохімія органічних сполук 1, Стереохімія органічних сполук 2, Хімія каркасних сполук

Ваги аналітичні - 2 шт.

 

 

Аудиторія (№237-4), 44,1 м2

Устаткування галузі та основи проектування -1, Устаткування галузі та основи проектування -2

 

 

Аспірантська(№241-4), 21,3 м2

Наукові дослідження з вибраної теми - 2. Поглибленні дослідження

Ваги  лабораторні Ohaus Adventurer - 1 шт.

Магнітна мішалка IKA RH basic 2  - 3 шт.

Роторний випарювач RV 05 basic 1-B - 1 шт.

Сушильна шафа - 1 шт.

 

Аспірантська (№242-4), 44 м2

Наукові дослідження з вибраної теми - 2. Поглибленні дослідження

Магнітна мішалка IKA RH basic 2  - 2 шт.

Роторний випарювач RV 05 basic 1-B - 1 шт.

Сушильна шафа СНОЛ - 1 шт.

Ваги WT-45501 - 1 шт.

 

 

Заняття у навчальних лабораторіях проводяться з використанням обладнання, приладів та хімічних реактивів відповідно з вимогами робочих навчальних планів, програм навчальних дисциплін, методик проведення лабораторних робіт. Крім цього для проведення занять використовується матеріальна база зовнішніх організацій, зокрема - Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії (рідинний хроматограф), "Enamine" Укроргсинтез  (ЯМР-спектрометр 300 МГц), Інститут органічної хімії (елементний аналіз), Університет Юстуса-Лібіха (Гіссен, Німеччина) (ЯМР-спектрометр 500 МГц), Укрнафтохімпроект (сучасні комп'ютерні  програми для проектування).

Таким чином, високий рівень оснащення об’єктів матеріально-технічної бази кафедри органічної хімії та технології органічних речовин відповідає умовам акредитації і дає змогу забезпечити якісну підготовку фахівців.