Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Наукові школи

Відповідно до наказу МОН України №535 від 07.06.11 діє наукова школа:

Хімія каркасних та споріднених сполук

ауково-дослідна робота кафедри присвячена питанням хімії та технології каркасних сполук, розробці медичних препаратів (нейропротекторів та антивірусних препаратів), дослідженню механізмів та розробці препаративних методів активації та функціоналізації алканів, дослідженням високонапружених структур (кубанів та олігогомокубанів), хімічним перетворенням вуглеводневих катіон-радикалів, новим перетворенням ілідів сірки, комп'ютерному моделюванню механізмів органічних реакцій. Кафедра має сучасну науково-методичну та лабораторно-технічну базу і здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів за спеціальностями «Хімічні технології органічних речовин». Підготовка фахівців здійснюється на стаціонарній формі. Також на кафедрі відбувається підготовка докторів і кандидатів наук за спеціальністю 02.00.03 – Органічна хімія. diamantaneОстанні вісім років кафедра ОХ та ТОР інтенсивно розвиває новий напрямок в хімії вищих діамондоїдів. Діамондоїди є фрагментами нанодіамантів, але на відміну від традиційних нанодіамантів, вони є частинкамі строго визначеного розміру і топології. В 2005 році була розпочата серія публікацій «Функціоналізовані діамондоїди» в провідних наукових виданнях (Chem. Eur. J. 2005, 11, 7091). Поява цієї серії статей привернуло увагу не тільки хіміків, але і фізиків та матеріалознавців до перспектив діамондоїдів для наноелектроніки і суміжних дисциплін. Вже друга стаття цієї серії була відзначена обкладинкою провідного світового журналу з органічної хімії Journal of Organic Chemistry 2006, 71, 8532.