Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Практика

СПИСОК

розподілу студентів  4 курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, групи  ХО - 51 для проходження переддипломної  практики з 08  травня   по  21 травня  2023  року форми навчання за державним замовленням

 

Місце практики

(місто і назва

підприємства)

п/п

Прізвище, ім’я та

по-батькові студентів

(старшого  групи підкреслити)

Вчене звання, прізвище, ініціали керівника практики від кафедри, термін відрядження (керування)
1 2 3 4
 м. Київ
ТОВ НВП «УКРОРГСИНТЕЗ»
1  Горпинюк Анна Олегівна          Асистент Гайдай О.В.
з 08 травня по 21 травня 2023 року
2  Гурська Руслана Миколаївна
3  Денисенко Ярина Ярославівна
4  Єремєєв Євгеній Геннадійович
5  Жураховський Ігор Сергійович
6  Захарчук Мирослав Ігорович
7  Кадлецов Денис Андрійович
8  Комашня Михайло Євгенович
9  Кривохіна Маргарита Борисівна
10  Кустовський Андрій Ігорович       Доцент Левандовський.І.А.
 з 08 травня по 21 травня 2023 року
11  Меньшикова Дар'я Леонідівна
12  Ружило Людмила Юріївна
13  Семончук Яна Анатоліївна
14  Ткаченко Катерина Євгенівна
15  Усік Ольга Андріївна
16 Хорзєєв Владислав Вячеславович
17 Шатня Валерія Юріївна
18 Яковенко Яна Станіславівна
м. Київ
ОКБ «Шторм»,  КПІ ім. Ігоря Сікорського
19 Бойчук Анастасія Олегівна

 Доцент Василькевич О.І.
 з 08 травня по 21 травня 2023 року

20 Діденко Анатолій Євгенійович
21 Костяк Марина Дмитрівна
22 Пархоменко Ольга Олегівна
23 Сікора Софія Олегівна
24 Юзупкіна Євгенія Едуардівна
25 Шах Владислав Ярославович

 

 

Завідувач кафедри    ____________________      проф. Фокін А.А.