Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Весняний семестр

Освітня програма Доктор Філософії

Cпектральна ідентифікація органічних сполук

Cучасні методи синтезу гетероциклічних сполук

Освітня програма Магістр

Іноваційні хімічні технології органічних матеріалів. Частина 2. Отримання та дослідження властивостей органічних матеріалів

Курсова робота з методів експерименту в органічному синтезі

Основи сучасної хімії азотовмісних циклічних органічних сполук

Хімічні технології органічних речовин

Реакційні інтермедіати в органічному синтезі

Каталітичні процеси в технології органічних сполук (МН)

Каталітичні процеси в технології органічних сполук (МП)

Практика

Науково-дослідна практика

Робота над магістерською дисертацією

Перспективні процеси промислової органічної хімії

Освітня програма Бакалавр

Теоретичні основи органічних чистих виробництв

Основи молекулярної спектроскопії

Спецрозділи органічної хімії

Хімія та технологія біоорганічних речовин

Механізми органічних реакцій

Мас-спектрометрія органічних сполук

Спектральна ідентифікація органічних сполук

Основи проектування хімічних виробництв

Хімічна технологія -2. Промислова органічна хімія

Органічна хімія (ФБТ)

Органічна хімія в галузі(ХД)

Хімія ВМС (ЛЦ)

Ресурсоефективні електрохімічні виробництва органічних речовин

Органічні сполуки в технології в'яжучих та композиційних матеріалів

Кремнійорганічна хімія чистих виробництв

Органічна хімія багатотонажних виробництв

Переддипломна практика

Виробнича практика

Осінній семестр

Освітня програма Магістр

Хімія Гетероциклічних Сполук

Мас-спектрометрія органічних сполук

Механізми органічних реакцій

Наукова робота за темою магістерської дисертації 1 Основи наукових досліджень

Ресурсоефективні електрохімічні виробництва органічних речовин

Моделювання хіміко-технологічних процесів і комп'ютернa хімія

Моделювання хіміко-технологічних процесів і комп'ютернa хімія. Курсова робота

Основи промислової органічної хімії (МН)

Основи промислової органічної хімії (МП)

Кінетика і термодинаміка органічного синтезу

Освітня програма Бакалавр

Аналіз органічних сполук

Основи симетрії та теорії груп

Контроль та керування технологічних процесів виробництва органічних речовин

Хроматографічний аналіз органічних сполук

Контроль та керування технологічних процесів виробництва косметичних засобів та харчових добавок

Прикладна Хімія

Органічна хімія

Органічна хімія чистих виробництв в галузі

Органічна хімія чистих виробництв

Органічні сполуки в технології в'яжучих та композиційних матеріалів

Кремнійорганічна хімія чистих виробництв

Органічна хімія (ЛЦ)

Основи технологічного проектування виробництв

Перспективні процеси важкого органічного синтезу

Ресурсоефективні електрохімічні виробництва органічних речовин

Спектральна ідентифікація органічних сполук

Спецрозділи органічної хімії

Теоретичні основи органічних чистих виробництв

Хімія і технологія біоорганічних речовин

Реакційні інтермедіати в органічному синтезі

Органічна хімія (Екол.)